Van perfectionist naar optimalist

Doelgroep
Mensen die structureel onrealistische eisen aan zichzelf en wellicht aan de omgeving stellen en de eigenwaarde hiervan laten afhangen. Ze voelen zich hierdoor falen en/of overbelast.

Doel en werkwijze
De training is praktisch van aard en er op gericht nieuwe ervaringen op te doen.

Je leert op deze manier:
• hoe je je leefregels, normen en zelfbeeld kunt bewerken
• het vergroten van je faalplezier
• successen te vieren
• meer flexibel te zijn
• hoe je in de flow komt
• starre gewoontes te doorbreken
• je spontaniteit en zelfcompassie te vergroten

Aanmelding
Er zijn verschillende manieren om je aan te melden. Dit kan zelf maar ook via de werkgever of via de huisarts/bedrijfsarts.
Aanmelden kan via trainingen@maarsinghenvansteijn.nl

Kosten
De kosten voor de training zijn € 825,- per persoon (exclusief 21 % BTW). Wanneer er sprake is van een diagnose kan de behandeling worden vergoed via de zorgverzekering. Je hebt hiervoor een verwijzing van een huisarts nodig en er zal altijd eerst een intakegesprek plaatsvinden. De kostprijs voor mensen die aangemeld worden via hun huisarts en recht hebben op zorg via de zorgverzekering, kan vooraf niet gegeven worden. De kostprijs hangt namelijk af van de groepsgrootte gedurende de training, de trainers en de afspraken die je over de hoogte van je vergoeding hebt met je verzekeraar. We hanteren hierbij de tarieven die zijn bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Duur
De training start met een individueel indicatiegesprek, waarbij ook vragenlijsten worden afgenomen. Vervolgens zijn er 5 twee wekelijkse bijeenkomsten en een 6e follow-up bijeenkomst een maand na de training. De training gaat van start bij 6 deelnemers en het maximale aantal deelnemers is 10.

Trainers
De training wordt afwisselend gegeven door: Lia Oppewal, GZ-psycholoog & Cognitief gedragstherapeut en Rutger Sinnema, GZ-psycholoog en Marit Westerdijk, orthopedagoog in Opleiding tot GZ-psycholoog en Manon Kuiper, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog.

Locatie
Bollemanssteeg 64, 8911 DW in Leeuwarden

Meer inlichtingen via het secretariaat 058-2137665 of mail naar het volgende mailadres: trainingen@maarsinghenvansteijn.nl

Programma

  • Startdatum dinsdag 7 juni 2022

    Data: 7 en 21 juni, 5 juli, 30 augustus, 13 en 27 september 2022
    • /