Balans in de drukte

Doelgroep
Mensen die structureel veel drukte ervaren. De training is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan meer energie, balans en daadkracht.

Doel
Het doel is om de realiteit te kunnen accepteren zoals deze is en tegelijkertijd zoveel mogelijk energie te mobiliseren om pro-actief te kunnen sturen. Het gaat hierbij enerzijds om time-management en organisatievermogen en anderzijds om weer zelf achter het stuur te zitten en tevredenheid te ervaren. Er wordt gericht gewerkt aan het creëren van een andere mindset over stress.

Opbrengst
Het gevoel “klem te zitten” in tijd en druk wordt omgedraaid naar een gevoel van keuze en vrijheid. Hierdoor zullen er veel minder spanningsklachten ontstaan, maar bovenal meer tevredenheid worden gevoeld.
Werkvorm
Er wordt gewerkt in een groep tussen de 4 en 8 deelnemers, in een combinatie van theorie en veel praktijk. Tussen de bijeenkomsten worden huiswerkopdrachten gemaakt in de vorm van experimenten met ander gedrag.

Resultaat
• Herkennen van eigen stress-signalen en hierop kunnen anticiperen
• Kunnen sturen op wat individueel nodig is om stress niet te laten oplopen
• Ervaren van keuzemogelijkheden
• Ander gedrag kunnen inzetten (bv assertiever, betere planning maken)
• Meer tevredenheid ervaren

Kosten
De kosten voor de groepstraining zijn € 600,- p.p. Voor de deelnemers geldt, dat de kosten van de cursus kunnen vallen binnen de basisverzekering als je een verwijzing van een arts kunt overleggen.

Inlichtingen
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw Doriene van der Kaaden, GZ-psycholoog, Maarsingh & van Steijn 058-2137665

Programma

  • Startdatum woensdag 17 november 2021

    Data: 17 november, 1 en 15 december 2021, 12 januari en een terugkomsessie op 16 februari 2022. Trainers Doriene van der Kaaden en Miranda Rommers
    • /