Zelfevaluatie RvC en RvT

Bent u toezichthouder? Dan is omgaan met dilemma’s uw kernactiviteit. Oftewel: hanteren van onzekerheid. Onzekerheid roept doorgaans de reflex op dat er nog meer regels en codes moeten komen. Daarover lezen we genoeg in de krant. De dichttimmer-reflex noemen wij dat. Zonde want in de praktijk ligt daar de oplossing meestal niet. Tenzij u van nog meer leeswerk houdt. Het leidt de aandacht af van wat ook belangrijk is. Wat dacht u van rolopvatting, aanspreekbaarheid, voorbeeldgedrag en interactiepatronen op groepsniveau?

Bij zelfevaluaties laten steeds meer RvT's en RvC's zich begeleiden door een externe procesbegeleider. Iemand die met u meekijkt naar governance, de kwaliteit van de interactie en gedragspatronen. Wij gaan met u in op de samenwerking binnen de raad. En we besteden aandacht aan de wisselwerking tussen de voorzitter van de raad en de directeur-bestuurder. Dat heeft namelijk ook veel invloed op effectiviteit van de onderneming waarop u toezicht houdt.