Groepsbehandeling Vrouw en Vrij

Doelgroep
Vrouwen met een wens naar een prettiger seksueel leven waarbij psychologische problematiek (zoals bijvoorbeeld angst) hen hiertoe verhindert. Het hebben van een relatie is niet nodig voor deelname.

Doel
Vrijheid ontwikkelen over de eigen seksualiteit door o.a. het zelfbeeld en het contact met het eigen lichaam te verbeteren. Tevens wordt het vertrouwen in eigen seksuele mogelijkheden vergroot.

Werkvorm en inhoud
Bij de start worden persoonlijke wensen geformuleerd en daar wordt elke sessie op teruggekomen. Elke sessie heeft een thema dat zowel verbaal als lichaamsgericht uitgewerkt wordt door middel van informatie, cognitieve gedragstherapie, ontspanningsoefeningen, rollenspel en huiswerk. Het accent ligt steeds op een positieve beleving van seksualiteit en het opdoen van vertrouwen in eigen mogelijkheden. Kijk- en aanraakoefeningen worden in de zitting voorbereid en geëvalueerd, maar uitsluitend thuis uitgevoerd. Thema’s die aan bod komen zijn de invloed van opvoeding en omgeving op seksuele ontwikkeling; het bekijken en aanraken van het lichaam en het effect hiervan op lichaamsbeeld en seksualiteit; kennis over het vrouwelijk genitaal, stimulatietechnieken en mogelijkheden bij seksueel contact met jezelf of een partner; remmende en helpende denkgewoonten en gedrag; (geen) zin in seks en leren communiceren over wensen en grenzen.

Verwijzing, locatie en tijd
Verwijzing kan via de huisarts voor behandeling binnen de basis-GGZ. Het betreft 10 wekelijkse sessies van 2 uur op donderdagen van 17.15 tot 18.45 uur (Bollemanssteeg 64, Leeuwarden). Na drie maanden volgt een terugkomsessie. De training gaat van start bij een groep van minimaal 8 deelnemers.

Behandelaren
De intake wordt gedaan door Irma van Steijn, GZ-psycholoog en seksuoloog NVVS en de groep wordt gegeven door Gea Bijzitter, seksuoloog NVVS/ Verpleegkundig Specialist,
samen met Liesbeth de Wilde, psychotherapeut en mindfulness therapeut.

Inlichtingen
Irma van Steijn, Maarsingh &van Steijn, Bollemansteeg 64 Leeuwarden, 058- 2137665 of i.vansteijn@maarsinghenvansteijn.nl.

Start donderdag 12 september 2019 tijd 17.15 uur tot 18.45 uur

Programma